Povinné bezpečnostní informace
U svíček dodanych firmou RANKA, kde toto znaceni nebylo pouzito dodrzujte nasledujici varovani.    Norma ČSN EN 15494 určuje bezpečnostní značení svíček určených k hoření v místnostech.

   Hořící svíčku nikdy nenechávejte bez dozoru.

   Hořící svíčku umístěte
   mimo dosah dětí a domácích zvířat.

   Mezi hořícími svíčkami
   vždy ponechte nejméně XX cm.

   Hořící svíčku nenechávejte
   na nebo v blízkosti předmětů,
   které se mohou snadno vznítit.

   Obecný symbol varování.

   XX odpovídá minimální bezpečnostní vzdálenosti podle doporučení výrobce.

   V případě že naše svíčka takto označená není,
   a chcete sviky prodavat,
   stáhněte si prosím následující leták s pokyny pro Vaši prodejnu.


   Volitelné bezpečnostní informace

   Neumísťujte svíčky do průvanu.

   Neumísťujte svíčky blízko zdroje tepla.

   Umísťujte svíčky ve vzpřímené poloze.

   Před zapálením upravte knot
   na délku asi 1cm.

   Plamen vždy uhaste. Nesfoukávejte ho.

   Vždy používejte svícen.

   V roztaveném vosku nenechávejte zápalky
   ani jiné úlomky, aby nedošlo k rozšíření ohně.

   Čajové svíčky používejte
   pouze ve svícnech a lampách
   s dostatečným odvětráváním.